Επιλογή Σελίδας

Ομολογιακές Επενδύσεις

Ο ορισμός του ομολόγου

Το ομόλογο βάση του απλού ορισμού αποτελεί μια μορφή επένδυσης σταθερού εισοδήματος, όπως η τραπεζική κατάθεση και η ομολογία (debenture).  Αναλυτικότερα παρέχει στον ομολογιούχο (bondholder) την δυνατότητα να λαμβάνει σταθερές πληρωμένες (κουπόνια) σε προκαθορισμένες ημερομηνίες (π.χ. κάθε τρίμηνο) ενώ ο εκδότης έχει την υποχρέωση να καταβάλει με την λήξητου την ονομαστική του αξία (nominative value).

Τα ομόλογα ανάλογα με τον εκδότη του χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: κρατικά και εταιρικά. Τα κράτη και οι εταιρείες με την έκδοση ομολόγων επιδιώκουν την άντληση ρευστότητας από το επενδυτικό κοινό για να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητες τους. Μέχρι σήμερα πρόσβαση στην αγορά ομολόγων διάθεταν αποκλειστικά θεσμικοί επενδυτές.

Σε ποίους απευθύνεται

 • Σε συντηρητικούς επενδυτές που θέλουν να αποφύγουν την χαμηλή απόδοση της τραπεζικής κατάθεσης
 • Συνταξιούχους που θέλουν να λαμβάνουν κάθε χρόνο ένα σταθερό παθητικό εισόδημα.
 • Σε οποιοδήποτε επενδυτή επιθυμεί να διαφοροποιήσει το χαρτοφυλάκιο του.

Τα πλεονεκτήματα της αγοράς ομολόγων

 • Χαμηλό ρίσκο. Το μοναδικό ουσιαστικό ρίσκο που αντιμετωπίζει ο κάτοχος του ομολόγου είναι η πιθανότητα απομείωσης (κουρέματος) της ονομαστικής του αξίας π.χ. κρατικά ομόλογα της Ελλάδας το 2013) ή η επιμήκυνση των περιόδων πληρωμής (π.χ. κρατικά ομόλογα Ντουμπάι την περίοδο 2010 – 15)
 • Μετριοπαθείς αποδόσεις. Οι αποδόσεις των ομολόγων έχουν χαρακτηριστεί ως ο «χρυσός μέσος» μεταξύ των χαμηλών αποδόσεων των τραπεζικών καταθέσεων και των επικίνδυνων αποδόσεων των μετοχών.
 • Προβλεπτικότητα. Τα ομόλογα σε αντίθεση με τις μετοχές παραδίδουν συγκεκριμένες αποδόσεις σε προκαθορισμένες ημερομηνίες διευκολύνοντας τον προγραμματισμό των επενδυτών.
 • Τα κυβερνητικά ομόλογα και τα ομόλογα των μεγάλων εταιρειών διαθέτουν πολύ υψηλή ρευστότητα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πάντα πρόθυμοι αγοραστές να τα αγοράσουν σε δίκαιες τιμή αγοράς.
 • Διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου. Αποτελεί μια επένδυση χαμηλού ρίσκου, με την οποία είναι καλό να εμπλουτίζεται το οποιοδήποτε χαρτοφυλάκιο.
 • Περιορισμός του συναλλαγματικού κινδύνου. Παρέχεται δυνατότητα να αγοραστούν ομόλογα σε ξένο νόμισμα (π.χ. δολάριο).

Οι υπηρεσίες μας

 • Προσφορά και πώληση ομολόγων από την πρωτογενή αγορά (primary market). Το τμήμα μας που ασχολείται με την πώληση ομολόγων είναι εγγεγραμμένο στην Αρχή κεφαλαιαγοράς της Κύπρου (registered in CySec).
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες. Εφαρμογή της διαδικασίας PMP του Ινστιτούτου CFA για την επιλογή των ομολόγων που ανταποκρίνονται καλύτερα στα χαρακτηριστικά των επενδυτών.
 • Θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση.

Για περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.