Επιλογή Σελίδας

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ (EU SUBSIDIES)

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίας, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Y.E.E.B.T.) της Κυπριακής Δημοκρατίας σε συνεργασία με τα Περιφερειακά Διαθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Regional Funds of EU) προσφέρουν την δυνατότητα σε νέες και υφιστάμενες

(existing) επιχειρήσεις με έδρα την Κύπρο να λάβουν διάφορες μορφές χρηματοδότησης υπό την μορφή επιδότησης. Στόχος αυτών των επιδοτήσεων είναι η προώθηση της ανταγωνιστικότητας (competitiveness),  της τεχνολογίας (technology), της καινοτομίας (innovation), της έρευνας και ανάπτυξης (R&D) και η αύξηση της απασχόλησης (employment).

Οι βασικές κατηγορίες των επιδοτήσεων που προσφέρονται σήμερα από το Y.E.B.B.T. είναι αυτές της:

Τα κριτήρια για δυνατότητα πραγματοποίησης αίτησης διαφέρουν ανάλογα με την κατηγορία της επιδότησης. Η επιδότηση καλύπτει το 50% των εξόδων που πραγματοποιούνται για δημιουργία νέας επιχείρησης ή επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενης ενώ καταβάλλεται σε μια ή δύο δόσεις μετά την πραγματοποίηση των δαπανών. Για πρώτη φορά το 2015 προσφέρεται η δυνατότητα για λήψη μέρους της επιδότησης υπό μορφή προκαταβολής.

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN)

Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί το «αρχιτεκτονικό σχέδιο» μιας νέας επένδυσης ή επιχείρησης. Περιγράφει αναλυτικά τους στόχους του επιχειρηματία και τα στάδια που θα ακολουθήσει για επίτευξη τους.

Η πραγματοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου είναι απαραίτητη στην πλειοψηφία των περιπτώσεων πραγματοποίησης αίτησης για επιδότηση. Η χρησιμότητα της τεχνικής μελέτης στηρίζεται στους πιο κάτω παράγοντες:

 • Αποτελεί ένα βοηθητικό πλοηγό (map) στην προσπάθεια δημιουργίας της νέας επιχείρησης ή επένδυσης αφού περιγράφει αναλυτικά όλα τα στάδια της διαδικασίας περιορίζοντας τα περιθώρια αβεβαιότητας.
 • Στην περίπτωση τραπεζικού δανεισμού (bank financing) είναι η απαραίτητη η προσκόμιση ενός επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) που θα παρουσιάζει την προσδοκώμενη κερδοφορία της επιχείρησης και θα αποτελεί επιπρόσθετο δικαιολογητικό της φερεγγυότητας του επιχειρηματία (businessman’s creditworthiness).
 • Αποτελεί προϋπόθεση στην προσπάθεια προσέγγισης νέων επενδυτών.
 • Αποτελεί ένα σημείο αναφοράς και σύγκρισης με τους πραγματικά μεγέθη της επιχείρησης.

 

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η A.F.C.

H AFC με την μακρόχρονη εμπειρία της μπορεί να εγγυηθεί την πραγματοποίηση μιας πλήρης και ολοκληρωμένης τεχνικοοικονομικής μελέτης (business plan) που ανταποκρίνεται στις υψηλές προδιαγραφές που έχει θέσει το YEEBT και οι Τραπεζικοί Οργανισμοί.

Επιπρόσθετες υπηρεσίες που προσφέρουμε κατά την διαδικασία της αίτησης είναι:

 • Πραγματοποίηση αίτησης και συμπλήρωσης όλων των εγγράφων.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες όσον αφορά τον εντοπισμό των αναγκαίων δαπανών
 • Συνεχή αλληλεπίδραση με τους γραφειοκράτες του YEEBT με στόχο την συνεχή εξέταση της πορείας της αίτησης.
 • Εντοπισμός στρατηγικών συνέταιρων και επενδυτών
 • Εντοπισμός στρατηγικών προμηθευτών.
 • Νομικές πληροφορίες (π.χ. εγγραφή εταιρείας και σύσταση καταστατικού κτλ)
 • Βοήθεια στην προσπάθεια εντοπισμού χώρου στέγασης της εταιρείας – γραφείου – βιομηχανίας
 • Διατήρηση και έλεγχο των λογιστικών καταστάσεων που σχετίζονται με τις δαπάνες της επιδότησης
 • Λογιστικές υπηρεσίες
 • Διαφημιστικές υπηρεσίες
 • Δημιουργία επιχειρηματικής ιστοσελίδας και mobile apps
 • Επιχειρηματικές ασφαλιστικές υπηρεσίες

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.